Članovi Asocijacije

Doc. dr Nebojša Kavarić
Dr sci med Aleksandra Klisić
Prim. dr Paša Divanović
Dr Edita Bašović
Dr Stanka Mrdak
Mina Gazivoda- psiholog
Marko Đurđić- psiholog
Prim. dr Milica Šofranac
Dr Ljudmila Radunović
Dr Aida Ećo
Dr Branka Samardžija Jovanović
Dr Dušica Gojković
Dr Snežana Perazić
Dr Elvis Omeragić
Dr Senad Kolašinac
Dr Pavle Marniković
Dr Danica Stevović
Dr Husko Bajrović
Prim. dr Marija Joksimović
Dr Vesna Đukić
Dr Miloje Zejak
Mr sci med Mirjana Eraković-Šljivančanin
Dr Tijana Jovanović
Dr Vesna Ivančević
Dr Nada Tadić
Milena Lazović-socijalni radnik
Vaso Medin
Vladimir Jurković
Prof. dr Milica Martinovic
Doc. dr Olivera Miljanovic
Prim. dr Majda Dobardzic

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

  • info@appcg.me
  • +382 (0)20 481 900
  • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica