O asocijaciji

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore (APPCG) je nevladina organizacija osnovana 24.03.2016.godine čije se sjedište nalazi u Podgorici.
Predsjednik Asocijacije je doc. dr. Nebojša Kavarić.

Asocijacija je osnovana u cilju unaprijeđenja i afirmacije preventivne pedijatrije na svim nivoima zdravstvene zaštite, kao i prevenciji masovnih zaraznih i nezaraznih i rijetkih bolesti i oboljenja djece, omladine i mladih i motivisanje društvenih i državnih faktora koji uredjuju sistem zdravstvene zaštite, kako bi se unaprijedila zdravstvena politika u vezi sa očuvanjem i unapredjenjem zdravlja.

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

  • info@appcg.me
  • +382 (0)20 481 900
  • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica